Gebouw

Waarom?

Een verzekering die gebouwen beschermt en alle schade aan deze gebouwen dekt, zoals brand, waterschade, onweer, natuurrampen ... De basisdekking is vastgelegd in de wet van 04/04/2014. De gespecialiseerde verzekeringen kunnen waarborgen opnemen in de brandpolissen, zoals machinebreuk, BA exploitatie ...

Het gebouw is gedekt tegen de wederopbouwwaarde zodat het gebouw volledig heropgebouwd kan worden na een schadegeval.

Voor wie?

Kmo’s die een gebouw, materiaal, goederen ... huren of bezitten.

Tegen welke prijs?

De premie hangt af van diverse factoren, zoals de wederopbouwwaarde en de schadestatistiek van het gebouw.