Onbetaalde lasten verzekering

Waarom?

Deze verzekering vergoedt de verzekerde indien de mede-eigendommen hun lasten of oproepen tot kapitaalinbreng niet betalen.

Berekening van de premie?

De premie wordt berekend op basis van het geraamde bedrag van de lasten voor het te verzekeren jaar. Bij deze berekening worden dan de jaarlijkse beheerskosten opgeteld. De premie berekend bij de ondertekening van de polis kan dalen indien er geen schadegevallen zijn.