Persoonlijk Oongeval verzekering

Waarom?

Deze verzekering dekt u indien u een ongeval hebt in het kader van uw privéleven.

De verzekering vergoedt de geleden lichamelijke schade, bovenop de terugbetalingen voorzien door het ziekenfonds.

Bij overlijden wordt er een schadevergoeding betaald aan de begunstigde vermeld in de polis en, bij gebrek aan een begunstigde, aan de wettelijke erfgenamen.

Voor zelfstandigen dekt een standaardverzekering 24/24h alle ongevallen die zich voordoen tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit en in hun privéleven.

Werknemers worden gedekt door de arbeidsongevallenverzekering.

Wat?

De waarborgen en uitsluitingen verschillen voor elke maatschappij.

Het is mogelijk om een dekking “gewaarborgd inkomen” toe te voegen.

Zogenaamde “risicosporten” zijn verzekerd mits betaling van een premietoeslag.

Berekening van de premie?

Die wordt berekend naargelang de gewenste kapitalen, de eenvoudige of cumulatieve formule, het bedrag van de franchise en het type van sport (risicosporten zijn uitgesloten van de basiswaarborgen).

Er wordt ook rekening gehouden met de gezondheidstoestand van de verzekerde.