Alle bouwplaatsrisico's verzekering

Waarom?

Een verzekering die de financiële risico’s van een onderneming dekt bij een schadegeval tijdens verbouwingen, aanpassingen van gebouwen ten opzichte van derden. Deze verzekering dekt de vaste kosten die betaald moeten worden tijdens de duur van het schadegeval.

De gespecialiseerde verzekeringen kunnen waarborgen opnemen in deze polissen, zoals dekking van het bestaande, de onderaannemers, tienjarige BA ...

Voor wie?

Alle firma’s die bouwwerkzaamheden uitvoeren voor eigen rekening of voor derden.

Tegen welke prijs?

De premie is gebaseerd op het bestek van de uit te voeren werkzaamheden.