BA auto verzerking

Waarom?

Een burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering (BA) afsluiten voor een voertuig is wettelijk verplicht in België.

De BA dekt alle materiële en lichamelijke schade die u toebrengt aan derden.

De verzekering vergoedt ook alle lichamelijke schade aan de passagiers in uw voertuig.

De bestuurder is nooit gedekt indien hij schuld draagt aan het ongeval.

Voor wie?

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder of elke bevoegde bestuurder in het bezit van een rijbewijs.

Waarom een bestuurdersverzekering?

Dit is een essentiële optie indien de bestuurder gewond is of overlijdt.

De bestuurder is immers nooit gedekt indien hij schuld draagt aan het ongeval.

Tegen welke prijs?

De premie wordt berekend op basis van diverse criteria, zoals het vroegere rijgedrag, de leeftijd van de hoofdbestuurder, het vermogen van de wagen, het type van wagen ...

Welke omniumverzekering?

Debeperkte omniumverzekering dekt: brand, diefstal, glasbreuk, aanrijding van dieren en natuurrampen.

Devolledige omniumverzekering dekt: materiële schade en vandalisme bovenop de waarborgen van de beperkte omnium. Toepassing van een specifieke franchise voor materiële schade.

Rechtsbijstand?

Dit dekt de verdediging van uw belangen. Een rechtsbijstandverzekering regelt de inning van de schadevergoeding naar aanleiding van de geleden materiële en lichamelijke schade.

De verzekering dekt ook de kosten van de strafrechtelijke verdediging (honoraria, procedurekosten). Er worden beperkingen opgelegd aan de schadevergoedingen, die staan beschreven in uw polis.

De rechtsbijstandsdienst staat in voor de besprekingen, onderhandelingen en minnelijke schikkingen die nodig zijn om de geleden schade vergoed te krijgen. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zijn de vereiste gerechtskosten verzekerd en kunt u zelf uw advocaat kiezen.