Rechtsbijstand verzekering

Waarom?

Deze verzekering dekt niet alleen uw kosten voor de tegenexpertise in geval van brandschade, maar gaat nog een stap verder. De dekkingen onderhoudscontracten en vaklui, alsook het arbeidsrecht en het sociaal recht en de inning van onbetaalde lasten kunnen inbegrepen zijn.

Voor wie?

Zijn verzekerd in het kader van de rechtsbijstandspolis de mede-eigendom en de leden van de Raad van beheer bij de uitoefening van hun functies binnen de Raad.

Berekening van de premie?

De premie kan berekend worden op basis van de tegen brand verzekerde kapitalen, het aantal kavels, deze twee criteria samen ...