Ziekenhuisopname Verzekering

Waarom?

De verzekering dekt de medische en paramedische kosten als u in het ziekenhuis wordt opgenomen. De kosten voor en na de ziekenhuisopname kunnen ook vergoed worden. Gewoonlijk wordt er een wachttijd vastgelegd in de polis voor de waarborgen van kracht worden.

Voor wie?

De verzekeringsnemer en zijn kinderen indien dit voorzien is in de polis.

Berekening van de premie?

De premie kan berekend worden op basis van diverse criteria, zoals uw leeftijd en uw gezondheidstoestand.