Bedrijfsverliezen verzekering

Waarom?

Een verzekering die de financiële risico’s van een onderneming dekt bij een schadegeval waardoor deze onderneming niet langer naar behoren kan worden uitgebaat. Deze verzekering dekt de vaste kosten die betaald moeten worden tijdens de duur van het schadegeval.

De gespecialiseerde verzekeringen kunnen waarborgen opnemen in deze polissen, zoals personeelskosten, huurgelden, leningen, heropbouw van klantenbestand ...

Voor wie?

Alle firma’s in uitbating.

Tegen welke prijs?

De premie hangt af van diverse factoren, zoals de loonkosten, huurgelden ...