Assurance Accident Du Travail

Waarom?

De arbeidsongevallenverzekering is verplicht in België. Deze verzekering dekt, in overeenstemming met de wet, de lichamelijke ongevallen die zich voordoen bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst, maar ook op de weg van en naar het werk.

Voor wie?

Voor werknemers onderworpen aan de RSZ.