Mede-eigendom verzekering

Waarom?

Een verzekering die appartementsgebouwen beschermt en alle schade aan deze gebouwen dekt, zoals brand, waterschade, onweer, natuurrampen ... De basisdekking is vastgelegd in de wet van 04/04/2014. De gespecialiseerde verzekeringen voor mede-eigendommen kunnen waarborgen opnemen in de brandpolissen, zoals BA Raad van mede-eigendom, BA commissaris van de rekeningen, persoonlijke ongevallenverzekering helpers ...

Het gebouw is gedekt tegen de wederopbouwwaarde zodat het gebouw volledig heropgebouwd kan worden na een schadegeval.

Opties

Voor wie?

De verenigingen van mede-eigendommen en de syndici die een appartementsgebouw beheren, sluiten deze verzekering af met als begunstigden de mede-eigenaars en/of de mede-eigendom.

Tegen welke prijs?

De premie hangt af van diverse factoren, zoals de wederopbouwwaarde en de schadestatistiek van het gebouw.