Ziekenhuisopname verzekering

Waarom?

De verzekering dekt de medische en paramedische kosten indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ook de kosten voor en na de ziekenhuisopname kunnen vergoed worden. Gewoonlijk wordt er een wachttijd vastgelegd in de polis voor de waarborgen van kracht worden.

Voor wie?

De verzekeringsnemer en zijn kinderen indien de polis dit voorziet.

Berekening van de premie?

De premie wordt berekend op basis van diverse criteria, zoals uw leeftijd en uw gezondheidstoestand.