Woningverzekering inboedel

Waarom?

De woningverzekering inboedel dekt uw inboedel tegen risico’s zoals brand, onweer, waterschade, natuurrampen ... De basisdekking is vastgelegd in de wet van 04/04/2014.

Voor wie?

Zowel eigenaars als huurders kunnen de inboedel van hun woning laten verzekeren.

Tegen welke prijs?

De premie wordt berekend op basis van het verzekerde bedrag van de inboedel. De formules variëren, onder meer een onbeperkte dekking op basis van een bedrag per beschreven voorwerp in de polis, een door u bepaald bedrag in de polis ...