Algemene voorwaarden voor de verlening van diensten van verzekeringsbemiddeling

Onze onderneming doet er alles aan om de nieuwe wettelijke bepalingen inzake ‘privacy’ van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) na te leven.

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 27 april 2016

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

Wat houdt dit in? Het gaat om de bewaring en de verwerking van elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De verantwoordelijke instelling is de Gegevensbeschermingsautoriteit die toeziet op de naleving van de grondbeginselen van de gegevensbescherming.

Uw gegevens worden al dan niet systematisch bewaard, op een vertrouwelijke manier en enkel voor de volgende doeleinden:

 • Simulaties, aanbiedingen en aanbiedingen van verzekeringsovereenkomsten.
 • Onderhandelingen met de leveranciers (verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigde intekenaars).
 • Beheer van uw overeenkomsten: aanhangsels, verzwaring van het risico, vermindering van de risico’s, schadegevallen.
 • Communicatie met onze bestaande klanten over de diensten aangeboden door onze onderneming.
 • Communicatie naar onze prospects toe over het dienstenaanbod van onze onderneming
 • De gegevens van onze prospects en klanten zullen enkel voor de bovenvermelde doeleinden worden gebruikt.
 • Ze zullen enkel bekendgemaakt worden aan onze derde partners (verzekeringen, experts) met betrekking tot de aangeboden diensten:
  • Persoonsgegevens zoals: identiteitskaart, e-mailadres en andere gegevens (gewone verblijfplaats, officieel adres, telefoon ...), gezinssamenstelling, huwelijksvermogensstelsel, rijbewijs en ontzettingen, schadelast met betrekking tot de voorgestelde overeenkomsten, algemene inkomsten (beroepsinkomsten, inkomsten uit roerende en onroerende goederen en andere), eigendomsakten, huurovereenkomsten, rekeninguittreksels ter bewijs van deze inkomsten, bestaande schulden en vaste kosten en alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de analyse van de verzekeringsrisico’s.
 • De gegevens worden bewaard in een bestand dat, naargelang het geval, manueel niet-systematisch of automatisch systematisch verwerkt wordt.
 • De gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen (wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de antiwitwaswet van 18 september 2017, specifieke aanbeveling van de FSMA). Specifiek voor de prospects (zonder zakenrelatie) worden de gegevens maximaal 12 maanden in onze database bewaard.
 • De verwerkingsverantwoordelijke is: Ludivine Coolens
  E-mail: info@trea.be
  Telefoon: 00 32 2 268.21.80
 • U beschikt over diverse rechten: om uw rechten te doen gelden voorzien onze procedures dat u een mail moet sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
  • geïnformeerd worden over de verwerking (via deze nota)
  • inzage hebben in uw gegevens
  • de gegevens rechtzetten
  • uw gegevens laten wissen uit de database
  • de verwerking van uw gegevens beperken
  • recht op overdraagbaarheid
  • Recht om bezwaar te maken

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Telefoon: 02 274 48 00.
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be