BA motor verzekering

Waarom?

In België is het verplicht om een burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering (BA) af te sluiten voor een voertuig.

Deze verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die u toebrengt aan een derde.

Voor wie?

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder of elke andere bevoegde bestuurder in het bezit van een rijbewijs.

Premie?

De premie wordt berekend op basis van diverse criteria, zoals het vroegere rijgedrag en de leeftijd van de hoofdbestuurder. De prijs van de motorverzekering kan lager liggen als u bij dezelfde maatschappij ook uw auto verzekert.

Bepaalde maatschappijen bieden de BA Motor als optie aan, dus als de verzekeringsnemer een BA Auto afsluit.

Waarom een bestuurdersverzekering?

Dit is een essentiële optie indien de bestuurder gewond is of overlijdt.

De bestuurder is immers nooit gedekt indien hij schuld draagt aan het ongeval.

Rechtsbijstand?

Dit dekt de verdediging van uw belangen. Deze verzekering omvat een rechtsbijstandsdienst die instaat voor de besprekingen, onderhandelingen en minnelijke schikkingen die nodig zijn om de geleden schade vergoed te krijgen. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zijn de vereiste gerechtskosten verzekerd en kunt u zelf uw advocaat kiezen.