Vrijwillige helpers verzekering

Waarom?

Deze dekking vergoedt de medische kosten, de blijvende invaliditeit of het overlijden van het slachtoffer dat een taak uitvoert voor de mede-eigendom.

Voor wie?

Vrijwillige helpers die niet ingeschreven zijn bij de RSZ.