Woningverzekering

Waarom?

De woningverzekering dekt alle schade veroorzaakt aan het gebouw als gevolg van risico’s, zoals brand, waterschade, onweer, natuurrampen ... De basisdekking is vastgelegd in de wet van 04/04/2014.

Voor wie?

Als eigenaar verzekert u het gebouw ten opzichte van de wederopbouwwaarde.

Als huurder, verzekert u uw aansprakelijkheid als huurder tegen de reële waarde (nieuwwaarde verminderd met de veroudering).

Tegen welke prijs?

De premie hangt af van diverse factoren, zoals de wederopbouwwaarde en de schadestatistiek van het gebouw.

Mogelijke opties

Waarom?

De woningverzekering inboedel dekt uw inboedel tegen risico’s zoals brand, onweer, waterschade, natuurrampen ... De basisdekking is vastgelegd in de wet van 04/04/2014.

Voor wie?

Zowel eigenaars als huurders kunnen de inboedel van hun woning laten verzekeren.

Tegen welke prijs?

De premie wordt berekend op basis van het verzekerde bedrag van de inboedel. De formules variëren, onder meer een onbeperkte dekking op basis van een bedrag per beschreven voorwerp in de polis, een door u bepaald bedrag in de polis ...

Waarom?

Een diefstalverzekering kan afgesloten worden in aanvulling op de inboedelverzekering. Deze verzekering dekt alle eigendommen die gestolen werden of alle schade vastgesteld na een poging tot diefstal.

Voor wie?

Zowel eigenaars als huurders kunnen een diefstalverzekering afsluiten.

Tegen welke prijs?

De premie hangt af van meerdere criteria, zoals de ligging van uw woning (open of halfopen bebouwing, enz.) of de waarde die u laat verzekeren tegen diefstal.

Met deze waarborg kunt u uw schadevergoeding met 10% verhogen om de geleden kosten, verliezen en schade te dekken.

Als u geen omniumverzekering hebt, dekt deze waarborg de schade die uw voertuig geleden heeft in uw garage na een schadegeval in de woning.